Aktualno

Naziv projekta: Never Forget - Remembering the Holocaust and building tolerance and solidarity in the EU Nikad ne zaboravimo! Sjećanje na Holokaust, promicanje tolerancije i solidarnosti u EU Skraćeni naziv projekta: Never Forget Program financiranja Europske unije: Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) (Program: Građani, jednakost, prava i vrijednosti) Korisnik projekta: Židovska općina Čakovec […]
Više ...

Židovska
općina
Čakovec

Židovska općina Čakovec
Martina Pušteka 9
40000 Čakovec
Hrvatska
KONTAKT