Što reći o Židovskoj općini danas?

Danas je to općina koja svojim redovitim, iako rijetkim, aktivnostima održava sjećanje na snažnu i homogenu zajednicu koja je opustošena, ali i potpuno uništena tijekom tragičnih događanja za vrijeme Drugog svjetskog rata.

Židovi koji su uspjeli preživjeti Holokaust i koji su se se vratili iz koncentracijskih logora na svoja doslovno spaljena i pokradena ognjišta, većinom su, zahvaljujući nemoralnom dogovoru s tadašnjom vlasti, svoj novi dom i duševni mir pronašli u novoj domovini, najvećim dijelom u Izraelu.

Malobrojni koji su ostali nastavili su djelovanje Židovske općine, sada u potpuno novim okolnostima. Uglavnom nacionalno osvješteni bez značajne duhovne komponente, koja se nije mogla njegovati niti provoditi. Vrijeme je, kao i asimilacija, učinilo svoje.

Godine 2015. umire zadnja, izvorna, predstavnica židovske zajednice sa područja Međimurja.

Danas, iako malobrojna, Židovska općina, svojim aktivnostima podsjeća sugrađane na važnost koju su predstavnici židovske zajednice imali, kao i doprinos koji su dali u ekonomskom, društvenom, kulturnom, ali i svakom drugom segmentu razvoja zajednice koju su činili.

Izdavačkom djelatnošću podsjećamo i educiramo sugrađane na pojedine, značajnije članove koji su ostavili traga svojim djelovanjem.

Predstavljamo židovsku kulturu, glazbu, ali i druge segmente karakteristične za život nekadašnje, ali današnje židovske zajednice.

Kameni spoticanja, postavljeni na pločnicima gradova Čakovca i Preloga, podsjećaju na naše sugrađane, odvedene i ubijene Židove. Podsjećaju na njih, kao i na njihov život. Na svakoj je pločici urezano ime, koje pokazuje i dokazuje da svaka žrtva ima ime, jer ako zaboravimo ime i žrtva koju je ta osoba dala bit će uzaludna.

Nažalost, vrijeme radi protiv malih židovskih zajednica. Nadajmo se da će naše aktivnosti i naša nastojanja ostaviti traga i biti trajnim podsjetnikom na zajednicu bez koje naša sadašnjost nebi bila takva kakva jest.

Andrej Pal, predsjednik Židovske općine Čakovec

Židovska
općina
Čakovec

Židovska općina Čakovec
Martina Pušteka 9
40000 Čakovec
Hrvatska
KONTAKT