Društvo

Zahvaljujući Židovima Čakovec je rano dobio električnu rasvjetu, imao tri kina u kojima su prikazivani najnoviji filmovi. Njihovim zalaganjem održane su brojne kazališne predstave, koncerti, balovi. U Čakovcu su nastupali umjetnici iz Zagreba, Varaždina, Budimpešte, a iz tih i drugih sredina dolazili su i brojni posjetitelji. Židovi su vodili i pomagali dobrotvorna društva te bili osnivači ili istaknuti članovi sportskih klubova i njihovih uprava.

Zgrada Scheier

Društveni i kulturni život koncentrirao se u zgradi Scheier podignutoj koncem 19. stoljeća. Njezin vlasnik Dragutin Scheier, ujedno vlasnik hotela Zrinski koji se naslanja na spomenutu zgradu, je između dva svjetska rata bio organizator mnogih kulturnih događanja u Čakovcu. Priređivao je koncerte, balove, kino projekcije, kazališne predstave i veoma posjećene zabave, a u svemu mu je pomagala supruga Jolanda Scheier. U prizemlju Scheierice bila je kavana i čitaonica, a na katu dvorana za balove, kino, plesnu školu, svečane skupove. Potpunu devastaciju interijera zgrada doživljava 1946. godine s nacionalizacijom i useljenjem trgovine kuhinjskim namještajem. Međimurska županija na čelu sa županom Brankom Levačićem otkupila je zgradu i vratila joj prvobitni sjaj 2004. godine. Danas ima društvenu namjenu, u njoj se održavaju koncerti, tribine, prijemi, različite svečanosti i protokolarni programi.

Trgovački kasino i Gradska kavana Royal

Intenzivan društveni život također se vodio u Trgovačkom kasinu i obližnjoj Gradskoj kavani Royal koju je otvorio Geza Legenstein. Kavana Royal okupljala je čakovečku elitu koja je subotom tradicionalno dolazila na zabave uz glazbu uživo. Žestoka pića nisu se posluživala, a 1925. godine je u nju unesen i sportski duh - Legenstein je osnovao prvu stolnotenisku sekciju u Hrvatskoj i okupljao je upravo u Kavani. Trgovački kasino podigli su i osnovali članovi trgovačkog ceha 1904. godine i tada, pa i danas, slovio je kao najraskošnija zgrada u Čakovcu. Uz prostorije za kartanje i druge društvene igre, dame su imale poseban prostor za druženja, čitanje knjiga i ples. Od završetka Drugog svjetskog rata do danas zgrada je poznata kao Dom sindikata. U njoj je od 1966. do 1986. djelovala Knjižnica i čitaonica Čakovec. Prostori zgrade i danas se povremeno koriste za koncerte, promocije, društvene događaje općenito.

Društveno organiziranje

Kad je o društvenom organiziranju riječ židovska se zajednica okupljala na različite načine od druge polovice 19. stoljeća. Među prvim organizacijskim oblicima bilo je Židovsko žensko društvo osnovano 1863. godine na inicijativu rabina Jakoba Schwarza. Pravilnik o radu bio je zasnovan na pravilniku istoimenog društva iz mađarske Nagykanizse. Društvo je pomagalo bolesnim ženama, siromašnim udavačama, rodiljama i udovicama.

Židovsko pogrebno društvo Chevra Kadisha osnovano je u Čakovcu 1795. godine. Vodilo je brigu o ukopima Židova prema vjerskom običaju i održavalo židovsko groblje, no pored toga članovi su brinuli o muškoj židovskoj sirotinji, pružali novčanu pomoć starijim članovima društva, posjećivali svoje bolesne članove i pobrinuli se da svatko iza sebe ostavi oporuku. Uz to Društvo djelovalo je i Židovsko dobrotvorno društvo koje je pomagalo židovskoj sirotinji.

Tijekom 1910. godine osnovano je Državno židovsko zaštitno društvo - Odbor za Čakovec, 1925. Židovsko omladinsko društvo, 1931. Židovsko žensko društvo (WIZO), a 1933. godine osnovani su Mjesna cionistička organizacija i Ken-Betar (izvor: katalog izložbe MMČ „Židovi u Međimurju“, Vladimir Kalšan, str. 24).

Židovska
općina
Čakovec

Židovska općina Čakovec
Martina Pušteka 9
40000 Čakovec
Hrvatska
KONTAKT