POLOŽENO 28 KAMENA SPOTICANJA

21. travnja 2023.

U okviru provedbe aktivnosti međunarodnog projekta "Never Forget" u Čakovcu je 19. travnja 2023. položeno 28 Kamena spoticanja. Projekt financiran iz programa Citizens, Equality, Rights and Values Europske unije ima svoje partnere u Sloveniji: Občinu Lendava i Center židovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor.

Židovska općina Čakovec je 2021. godine položila 19 Kamena spoticanja u Čakovcu i 9 u Prelogu, a ove srijede je 28 malih spomenika žrtvama holokausta položeno na šest čakovečkih adresa. Kameni su položeni za: Evu Schwarz (Strossmayerova ulica 1), Ceciliju Neumann Leitner, Ivana Lebovića, Margit Lebović, Petra Lebovića, Dragutina Lebovića, Mariju Lebović, Zlatu Neumann, Stefana Leitnera, Simona Zeislera, Esteru Zeisler, Hinka Zeislera, Eugenija Zeislera (Uska ulica bb), Marka Leitnera, Margit Leitner, Veru Leitner, Đuru Leitnera (Ivana Mažuranića 2), Ernest Hirschsohna, Johannu Hirschsohn, Karloyja Hirschsohna, Zoltana Hirschsohna (Kralja Tomislava 17), Tereziju Fischer Hirschsohn, Stjepana Hirschsohna, Olgu Hoffman, Ellu Wollner, Vladimira Wollnera, Veru Wollner i Elemera Hoffmanna (Kralja Tomislava 7).

Financira Europska Unija. Stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost Židovske općine Čakovec i ne odražavaju nužno nazore Europske unije ili EACEA-e. Europska unija i ugovorno tijelo ne snose odgovornost za sadržaj.

Židovska
općina
Čakovec

Židovska općina Čakovec
Martina Pušteka 9
40000 Čakovec
Hrvatska
KONTAKT