Židovi u Međimurju

Objavljeno u:
22. siječnja 2022.

Muzej Međimurja Čakovec

17.12.2006.

Fotografije snimili Maša Hrustek i Siniša Novak

Židovska
općina
Čakovec

Židovska općina Čakovec
Martina Pušteka 9
40000 Čakovec
Hrvatska
KONTAKT