Objavljen elektronski Zbornik radova 1. Regionalnog seminara o ljudskim pravima (2012.)

Objavljeno u:
28. svibnja 2023.

Židovska općina Čakovec je 2012. godine u Čakovcu organizirala 1. regionalni seminar o ljudskim pravima čiji su predavači zaokupili pažnju velikog broja prosvjetnih radnika posvećenih povijesti, etici, filozofiji, geografiji i drugim predmetima koji se dotiču ove teme. Zbornik radova predavača sada je dostupan u elektronskoj veziji te se može preuzeti s ovih mrežnih stranica.

Židovska
općina
Čakovec

Židovska općina Čakovec
Martina Pušteka 9
40000 Čakovec
Hrvatska
KONTAKT